Privacybeleid:

Mix-Notes CommV zet zich in voor de bescherming van uw privacy.

Contacteer ons op info@mix-notes.be als u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en helpen wij u graag verder.

Door deze site en/of onze services te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave:

 1. Definities die in dit beleid worden gebruikt
 2. Gegevensbeschermingsprincipes die we volgen
 3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
 4. Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen
 5. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens
 7. Hoe we uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contactgegevens

Definities:

 • Persoonlijke gegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking – elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens.
 • Gegevenssubject – een natuurlijk persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt.
 • Kind – een natuurlijk persoon jonger dan 16 jaar.
 • Wij/ons (al dan niet met een hoofdletter)

Gegevensbeschermingsprincipes:

Wij beloven de volgende principes inzake gegevensbescherming te volgen:

  • Verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben wettige gronden. We houden altijd rekening met uw rechten voordat we persoonsgegevens verwerken. Wij zullen u op verzoek informatie over de verwerking verstrekken.
  • Verwerking is beperkt tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor persoonsgegevens werden verzameld.
  • Verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die voor welk doel dan ook nodig is.
  • De verwerking is beperkt met een tijdsperiode. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig.
  • We zullen ons best doen om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen.
  • We zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

   Rechten van de betrokkene:

   De betrokkene heeft de volgende rechten:

   1. Recht op informatie – dit betekent dat u het recht moet hebben om te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar deze worden verkregen en waarom en door wie deze worden verwerkt. De betrokkene heeft de volgende rechten:
   2. Recht op toegang – wat betekent dat u recht hebt op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonlijke gegevens aan te vragen en te verkrijgen.
   3. Recht op rectificatie – wat betekent dat u het recht hebt om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen die onjuist of onvolledig zijn.
   4. Recht op verwijdering – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen.
   5. Recht om de verwerking te beperken – wat betekent dat waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht hebt om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
   6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – wat betekent dat u in bepaalde gevallen het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
   7. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering; en niet onderworpen te zijn aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een uitkomst is van de profilering die juridische gevolgen heeft voor u of die u aanzienlijk raakt.
   8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens – u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat of, indien mogelijk, als directe overdracht van de ene processor naar de andere.
   9. Recht om een klacht in te dienen – in het geval dat we uw verzoek op grond van de toegangsrechten weigeren, zullen we u een reden geven waarom. Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is behandeld.
   10. Recht op hulp van de toezichthoudende autoriteit – wat betekent dat u recht hebt op de hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het claimen van schadevergoeding.
   11. Recht om toestemming in te trekken – u hebt het recht om elke gegevens toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

   Gegevens die we verzamelen:

   Informatie die u ons hebt verstrekt:

   Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, thuisadres enz. Zijn – voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. We slaan de informatie op die u ons verstrekt, zodat u commentaar kunt geven of andere activiteiten op de website kunt uitvoeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

   Informatie die automatisch over u wordt verzameld:

   Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessie-hulpmiddelen. Bijvoorbeeld uw winkelmand-informatie, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (indien aanwezig) enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze services gebruikt of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden vastgelegd.

   Informatie van onze partners:

   We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met bevestiging dat ze wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit is informatie die u hen rechtstreeks hebt verstrekt of die zij om andere juridische redenen over u hebben verzameld. Zie de lijst van onze partners hier.

   Openbaar beschikbare informatie:

   We kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

   Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken:

   Openbaar beschikbare informatie:

   • onze service aan u verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; u andere producten en diensten leveren waarom u hebt gevraagd; u op uw verzoek promotionele artikelen verstrekken en met u communiceren over die producten en diensten; communicatie en interactie met u; en u op de hoogte stellen van wijzigingen in services.
   • verbeteren van uw klantervaring;
   • een wettelijke of contractuele verplichting nakomen;
   • Facturatie doeleinden

   We gebruiken uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden en/of met uw toestemming.

   Op basis van het aangaan van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

   • om u te identificeren;
   • om u een dienst te verlenen of om u een product te sturen / aanbieden;
   • om te communiceren voor verkoop of facturering;

   Op grond van legitiem belang verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   • om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen*
   • te beheren en analyseren van ons klantenbestand (koopgedrag en geschiedenis) met het oog op de kwaliteit, variëteit en de beschikbaarheid van producten / diensten die worden aangeboden / geleverd te verbeteren;
   • het uitvoeren van vragenlijsten over klanttevredenheid;

   Zolang u ons niet anders hebt geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van producten/diensten die vergelijkbaar zijn met of hetzelfde zijn als uw aankoopgeschiedenis/browsegedrag als ons gerechtvaardigde belang.

   Met uw toestemming verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

   • om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen;
   • voor andere doeleinden hebben wij uw toestemming gevraagd;

   We verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of gebruiken uw persoonlijke gegevens voor opties die door de wet worden geboden. We behouden ons het recht voor om verzamelde persoonlijke gegevens te anonimiseren en dergelijke gegevens te gebruiken. We zullen gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid alleen gebruiken wanneer deze geanonimiseerd zijn. We bewaren uw factuurgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan 1 jaar.

   We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

   Om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat:

   • de link tussen doeleinden, context en aard van persoonlijke gegevens is geschikt voor verdere verwerking;
   • de verdere verwerking zou uw belangen niet schaden en er zou een passende beveiliging voor verwerking zijn.

   We zullen u op de hoogte houden van verdere verwerking en doeleinden.

   Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens:

   We delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden!

   Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de service aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren.

   We delen uw gegevens met onze verwerkingspartners:

   • KBC – Voor bankdoeleinden – Betalingen en / of terugbetalingen – Website: kbc.be
   • PayPal –Voor bankdoeleinden – Betalingen en / of terugbetalingen – Website: PayPal
   • DFISC – Boekhoudkantoor – Website: dfisc.be

   Onze zakelijke partners:

   Connected third parties:

   • Facebook
   • YouTube
   • Statscounter
   • We werken alleen met verwerkingspartners die in staat zijn om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
   • We geven uw persoonlijke gegevens door aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.
   • We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden als u ermee hebt ingestemd of als er andere juridische gronden voor zijn.

   Hoe we uw gegevens beveiligen

    • We doen ons best om uw persoonlijke gegevens veilig te houden.
    • We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS).
    • We maken gebruik van anonimiseren en pseudonimiseren waar nodig. We controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.
    • Hoewel we ons best doen, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter om geschikte autoriteiten op de hoogte te stellen van datalekken.
    • We zullen u ook op de hoogte stellen als er een bedreiging is voor uw rechten of belangen.
    • We zullen alles doen wat we redelijkerwijs kunnen doen om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en om autoriteiten te helpen bij inbreuken.
    • Als u een account bij ons heeft, houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

     Kinderen

     • We zijn niet van plan om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen.
     • Wij richten ons niet op kinderen met onze diensten.

     Cookies en andere technologieën die we gebruiken

     • We gebruiken cookies en / of vergelijkbare technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen.
     • Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.
     • Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken.
     • Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website zijn gemaakt. U kunt uw cookies op browserniveau beheren.Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies belemmeren.

     We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

     • Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn vereist om enkele belangrijke functies op onze website te kunnen gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
     • Functionaliteits-cookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en meer gepersonaliseerde functies mogelijk maakt. Ze onthouden bijvoorbeeld uw naam en e-mail in reactieformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer bij het reageren niet opnieuw hoeft in te voeren.
     • Analytics-cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten bij te houden.
     • Advertentiecookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevant zijn voor u en uw interesses. Bovendien worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze worden meestal op de website geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de website-exploitant. Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit aangeboden door de andere organisatie.

     U kunt cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser. Als alternatief kunt u sommige cookies van derden beheren met behulp van een privacyverbeteringsplatform zoals optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. Voor meer informatie over cookies, bezoek allaboutcookies.org.

     We gebruiken Statcounter om het verkeer op onze website te meten.

     Contactgegevens

     Toezichthoudende autoriteit:

     Website: http://www.privacycommission.be/

     Email: commission@privacycommission.be

     Telefoon: +32 2 274 48 00

     Wijzigingen in dit privacybeleid

     We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen.

     De laatste wijziging is aangebracht op 1 Januari 2020.